औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यन्वयन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना औषधि दर्ता कार्यविधि २०७३ Notice on Online Registration Mifepristone / Misoprostol Combipack को प्रयोग/विक्रि वितरण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना Status of GMP of Domestic Pharmaceutical Industries प्रेस विज्ञप्ति --मितिः २०७२।०७।२० औषधिको अभाब सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना फार्मेसी दर्ता प्रक्रिया ONLINE गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना नयाँ फार्मेसी पसल दर्ता गर्ने तरिका औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) निर्धारण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना औषधिको बिज्ञापन सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना औषधिका लेबलमा अनाबश्यक चित्रहरु हटाउने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सुचनापुराना समाचारहारु